ПРИМЕНА МЕТОДЕ МНЕМОТЕХНИКЕ У НАСТАВИ ФОНОЛОГИЈЕ

Марина С. Јањић

Apstrakt


Рад се бави питањима наставне методологије при обради градива заснованог на фактима који морају бити упамћени. Потреба за меморисањем класификација гласова по различитим критеријумима (посебно подела сугласника по звучности, начину и месту стварања) не само да представљају проблем ученицима, већ делују регресивно приликом обраде важних јединица из области морфофонологије, у првом месту гласовних алтернација. У раду се полази од становишта да, упркос критикама које се упућују на рачун догматске и репродуктивне наставе, у тзв. старој школи постоје многе вредности које, употребљене на прави начин у духу наставног конструктивизма, могу бити веома ефикасно примењене и у савременој школи. Једна од таквих је и метода мнемотехнике, која представља најкреативнији начин репродуктивног учења. У раду се анализирају могућности њене примене у савременој настави фонологије уз креирање иновативне педагошке апликације.


Ključne reči


мнемотехника, реченични мнемоници, фонетика и фонологија.

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova