ЗАСНИВАЊЕ ПРОБЛЕМСКОГ ПРИСТУПА У ПРОУЧАВАЊУ ДРАМЕ "ЈЕЛИСАВЕТА КНЕГИЊА ЦРНОГОРСКА" У НАСТАВИ

Снежана Р. Туцаковић

Apstrakt


Наставно проучавање драме Јелисавета кнегиња црногорска засновано је на начелима проблемске наставе. Јакшићево одступање од историјских чињеница приликом креирања уметничке истине издвајамо као главни проблем. На адекватним примерима показано је у којој мери се Ђура Јакшић, при уметничкој обради приче о судбини последњих Црнојевића и у изградњи њихових ликова, ослања на аутентичне историјске податке, а у којој мери је прича плод пишчеве маште. Посебна пажња усмерена је на лик Јелисавете Црнојевић. Одступајући од аутентичних историјских података и ширећи причу о судбини коју доживљава жена Ђурђа Црнојевића, наш писац ствара једну од најупечатљивијих и најкомлекснијих женских фигура у српској историјској драми.


Ključne reči


историјска драма, проблемска настава, странкиња, историјске чињенице, уметничка истина, мотив проклете Латинке

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova