BULGAKOV U NASTAVNOJ PRAKSI

Albina M. Milanov

Apstrakt


U tekstu koji sledi prikazani su rezultati mikroistraživanja sprovedenog u gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu marta meseca tekuće godine1. Istraživački projekat podrazumeva praćenje nastavne jedinice koja se izvodi inovativnim metodama, posebno izrađenim i osmišljenim u skladu sa kulturološkim pristupom u proučavanju književnosti. Pretpostavka od koje autor polazi je da motivisanost učenika za čitanje i promišljanje teksta direktno zavisi od pristupa koji se primenjuje u obradi dela u nastavi, kao i od metode koja se primenjuje u nastavnom procesu. Projekat obuhvata obradu nastavne jedinice odabranim metodama, uz posebno kreirane pripreme, posmatranje učenika tokom nastave i analizu evaluacionih listića koje popunjavaju učenici anonimno i evaluacionog listića koji popunjava nastavnik. Zaključak u velikoj meri potvrđuje hipotezu, uz napomenu da se uslovi u kojima je obavljeno istraživanje donekle mogu smatrati idealnim.

Ključne reči


intertekstualnost, istraživanje, motivacija, nastava

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova