БОРИСАВ СТАНКОВИЋ И ИВО АНДРИЋ У СВЕТЛУ НОВОГ НАСТАВНОГ ПРОУЧАВАЊА

Jована Н. Давидовић

Apstrakt


У фокусу рада је компаративно проучавање збирке приповедака Божји људи Борисава Станковића и приповедака Напаст и Смрт у Синановој текији Иве Андрића. Koмпаративна анализа проучава утицај митске слике света и традиционалне културе у овим делима. Рад се бави простором и временом као основним категоријама митске слике света. Трагови традиционалне културе проналазе се у бинарној опозицији црно–бело, али и у заштитној улози камена и његовој способности да за себе веже душе умрлих. Рад, такође, пореди Станковићеве божјаке и Андрићеве божје људе. На крају ’стоје’ жене на капији. Као такав, рад представља нов начин наставне обраде књижевног дела ова два писца.


Ključne reči


митски простор, митско време, бело–црно, камен, божјаци, божји људи, жена на капији, настава, методика

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova