СТАВОВИ УЧЕНИКА ПРЕМА ИЗВОРНОСТИ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Тијана М. Стојановић

Apstrakt


Услед глобалних друштвеноекономских промена, енглески језик се издваја од осталих језика по свом статусу интернационалног језика или lingua franca, односно језика који се користи у комуникацији припадника различитих језичко-културних заједница. Због ове улоге, поставља се питање на чему треба инсистирати у настави енглеског као страног језика: на поштовању норми стандардног енглеског језика и приближавању ученика изворном говорнику, или на припремању ученика да користе енглески језик као lingua franca, језик који користе неизворни говорници енглеског језика у комуникацији са другим неизворним говорницима. Предмет овог рада представља истраживање које је спроведено са циљем испитивања ставова ученика средњих стручних школа према изворности у настави енглеског језика. Рад нуди детаљан опис методологије истраживања, начина обраде података добијених употребом упитника и добијених резултата, као и предлоге за будућа истраживања.


Ključne reči


енглески језик као lingua franca, изворност, стандардни енглески језик, ставови ученика

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova