АНАЛИЗА ГРЕШАКА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПИСАНОЈ ПРОДУКЦИЈИ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Милица М. Кочовић

Apstrakt


У овом раду представљене су теоријске поставке анализе грешака, као и практични примери прикупљени на основу истраживања које је приказано у раду. Анализом грешака можемо доћи до закључака везаних за усвајање страног језика, односа матерњег и страног језика,
али и унапредити процес наставе и стицања знања, што је и крајњи циљ сваког истраживања из области методике наставе. За потребе овог рада спроведено је истраживање међу ученицима осмог разреда (осма година учења енглеског језика), анализирањем писмених радова који су се тицали усвајања пређашњег знања из осмогодишње праксе учења језика. Циљ овог рада подразумева указивање на значај грешака које праве ученици приликом писане продукције, њихову анализу, као и могуће начине елиминисања тих грешака.


Ključne reči


анализа грешака, глотодидактика, методика наставе, енглески језик, ЕSL, ученик, тест, истраживање

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova