UTICAJ IGRE NA UČENJE VOKABULARA ENGLESKOG JEZIKA UČENIKA DRUGOG I TREĆEG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Tamara M. Alfirević

Apstrakt


U ovom radu se razmatraju potreba i mogućnosti upotrebe igara u nastavi engleskog jezika u drugom i trećem razredu osnovne škole u našoj zemlji. Cilj rada je utvrditi u kojoj meri učenje reči kroz igru utiče na povećanje obima upamćenih pojmova i to putem istraživanja sprovedenog među učenicima osnovne škole. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 66 učenika drugog i trećeg razreda, od kojih je u svakom od razreda jedno odeljenje bilo kontrolna, a drugo eksperimentalna grupa. Igra je prikazana kao jedna od mogućih tehnika savremene nastave kojom se povećava obim naučenog, aktivnost učenika na času i osećaj zadovoljstva u toku učenja stranog jezika. Rezultati istraživanja pokazuju da su učenici u čijoj se nastavi koristila igra za učenje vokabulara u znatoj meri unapredili svoj vokabular.

Ključne reči


vokabular, igra, engleski jezik, osnovna škola

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova