СТВАРАЊЕ НАУЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ: МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У МЕЂУРАТНОЈ СРБИЈИ

Биљана Ј. Стикић

Apstrakt


Узимајући у обзир Буенову теорију концептуалне демаркације науке, као и Галисонов тровалентни концепт методике наставе језика-култура, у раду приказујемо и анализирамо чињенице из периода који је непосредно претходио дефинисању методике наставе француског језика као научне дисциплине, односно њену примарну фазу. Како у развијеним европским државама тако су и у међуратној Србији реализоване све оне активности у вези са школском наставом страних језика које можемо сматрати јасним наговештајима настанка нове науке: оснивање и рад Друштва за живе језике и књижевност, увођење методике као наставног предмета на филолошким катедрама Филозофског факултета у Београду и Скопљу, стручно усавршавање наставника, публиковање стручних радова, расправа и приручника, излагање радова на релевантним конференцијама, припрема дидактичких материјала, као и одбрана прве докторске дисертације о теоријској основи учења страних језика.


Ključne reči


теорија науке, методика наставе, француски језик, међуратна Србија, Југославија

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova