ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА КАО ДЕТЕРМИНАНТА УНАПРЕЂЕЊА РАДА ШКОЛЕ

Лела Б. Вуковић

Apstrakt


Савремена схватања професионалног развоја наставника наглашавају проактиван однос наставника и димензију личне одговорности унутар процеса конструкције сопствених знања и вештина. Истичу, такође, и промењену позицију наставника – из улоге пасивних примаоца захтева и изазова васпитно-образовног процеса у рефлексивне практичаре, тимске сараднике и организаторе сопствене линије професионалног развоја у контексту нове образовне парадигме. Циљ овог рада је да кроз тематске целине, унутар теоријског и методолошког оквира, понуди дијадни приступ професионалном развоју као детерминанти унапређења рада школе и приказа анализе самопроцене наставничких компетенција као детерминанте професионалног развоја. Утврђени резултати истраживања на основу процена 70 испитаника, тј. стручних кадрова упослених у средњој школи, указали су да велики број наставника лични план професионалног развоја формира на основу самопроцене наставничких компетенција и сматра да самовредновање компетенција јесте детерминанта унапређења професионалног развоја наставника и рада школе.


Ključne reči


професионални развој наставника, образовна промена, наставничке компетенције, самопроцена, унапређење рада школе

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova