АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања)

Taтјана З. Михајлов

Apstrakt


Циљ спроведеног истраживања је испитивање мишљења наставника основних школа о акредитованим програмима стручног усавршавања у области комуникације и уочавање значаја тих програма за унапређење рада и лични професионални развој. Прикупљање података вршено је техником анкетирања, а као инструмент коришћен је анкетни упитник и скала процене. По начину формирања узорак је систематски и чинило га је 208 наставника. Добијени резултати показују познавање акредитованих програма, уочавање њиховог значаја за унапређивање рада и лични професионални развој, али и указују на изостанак резултата у домену самоевалуације и примене у циљу унапређивања рада и личног професионалног развоја што је једна од карактеристика старе школе и начина рада пре реформи.Ključne reči


наставник, стручно усавршавање, каталог, про- фесионални развој, самоевалуација

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova