PRIKAZ UDŽBENIKA "GROUP PIANO COURSE"

Milena M. Milovanović

Apstrakt


Grupna nastava klavira se u našoj zemlji tek u poslednjih nekoliko godina primenjuje u radu sa početnicima mlađeg školskog uzrasta, ali ne u državnim već u privatnim muzičkim školama. Ovakav vid nastave klavira datira iz XIX veka i danas se širom sveta uveliko primenjuje. S obzirom da je za zemlje u razvoju veoma važan razvoj udžbenika za napredak obrazovanja, proučavanje inostranih udžbenika grupne nastave klavira može doprineti pronalaženju smernica za nastanak udžbenika grupne nastave klavira u našem muzičkom školstvu u cilju razvoja grupne nastave klavira u Srbiji. U ovom radu će biti prikazan udžbenik Group piano course izdavačke kuće Alfred, čiji su udžbenici najkorišćeniji u Sjedinjenim Američkim Državama, a koriste se i širom sveta, pa i u našoj zemlji.


Ključne reči


udžbenik, udžbenički komplet, grupna nastava klavi- ra, Group piano course

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova