Методички видици

часопис за методику филолошких и других друштвено-хуманистичких предмета

Slika naslovne stranice časopisa

Међународни часопис Методички видици излази од 2010. године једном годишње, а од 2012. године (од броја 3) у електронском облику. Покренут је на Филозофском факултету у Новом Саду у циљу научне афирмације Методике наставе, која је предмет на свим одсецима ове високошколске установе будући да имају педагошко усмерење. Овакав профил часописа не постоји у земљи, а неопходан је због осавремењавања, усавршавања наставе и размене искустава методичара са европских универзитета. Најеминентнији научници и стручњаци ушли су у међународну редакцију часописа Методичких видика, који из дана у дан шири круг својих међународних сарадника и буди интересовање научних радника.

Један од значајних циљева покретања и објављивања овог часописа јесте стварање академског простора за младе докторанде из области методике наставе језика и књижевности, где могу да објављују своје радове, што је неопходан услов, не само образовања и научног усавршавања већ и напредовања током студија. Сем тога, часопис је попунио научну и стручну празнину у области методике наставе језика и књижевности и тиме дао прилику свима који се баве овом облашћу да публикују своје научне и стручне радове.

Obaveštenja

 

Позив за предају радова за нови број часописа Методички видици Филозофског факултета у Новом Саду

 

Позивамо вас са посебним задовољством да пошаљете своје радове за нови број часописа Методички видици Филозофског факултета у Новом Саду за унапређивање наставе на свим нивоима.

 
Objavljeno: 2016-02-02 Više...
 
Ostala obaveštenja...

God. 6, Br. 6 (2015)

Sadržaj

НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Марина С. Јањић
PDF
9-23
Драгана С. Симеуновић
PDF
25-38
Снежана Р. Туцаковић
PDF
39-53
Albina M. Milanov
PDF
55-75
Jована Н. Давидовић
PDF
77-94

НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Moisés Moreno Fernández, Sanja M. Maričić
PDF
97-115
Тијана М. Стојановић
PDF
117-140
Милица М. Кочовић
PDF
141-152
Tamara M. Alfirević
PDF
153-170
Биљана Ј. Стикић
PDF
171-190

ОПШТЕ МЕТОДИЧКЕ ТЕМЕ И ПРОБЛЕМИ

Лела Б. Вуковић
PDF
193-210
Taтјана З. Михајлов
PDF
211-228
Milena M. Milovanović
PDF
231-248

ПРИКАЗИ

ВРЕДАН УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Наталија И. Лудошки
PDF
249-252
OD NAČELA ZAVIČAJNOSTI DO OTVOD NAČELA ZAVIČAJNOSTI DO OTVORENOG METODIČKOG SUSTAVAORENOG METODIČKOG SUSTAVA
Vesna S. Požgaj Hadži
PDF
253-260
RICHARDS, KEITH. (2003). QUALITATIVE INQUIRY IN TESOL. HAMPSHIRE: PALGRAVE MACMILLAN
Nina Kisin
261-264
РЕЦЕНЗЕНТИ
 
PDF
4