O ČASOPISU

Методички видици

 

Главни и одговорни уредници

 Др Бранка Јакшић-Провчи, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Др Биљана Радић-Бојанић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

 

Међународни уређивачки одбор

Др Марина Јањић, Универзитет у Нишу
Др Милан Носић, Универзитет у Ријеци
Др Никола Добрић, Alpen-Adria-Universiät, Klagenfurt
Др Ирена Водопија-Крстановић, Универзитет у Ријеци
Др Весна Цидилко, Humbolt-Universitat zu Berlin
Др Санг Хун Ким, Hankuk University of Foreign Studies

 

Домаћи уређивачки одбор

Др Драган Проле
Др Драгица Кољанин
Др Харгита Хорват-Футо
Др Иван Јерковић
Др Јармила Ходолич
Др Кристина Драговић
Др Маријана Косановић
Др Марина Пуја-Бадеску
Др Наташа Радусин-Бардић
Др Радмила Бодрич
Др Софија Кошничар
Др Стеван Константиновић
Др Жељко Милановић
Др Зорица Кубурић
Мр Наташа Ајџановић

 

часопис за методику филолошких и других друштвено-хуманистичких предмета 

 МЕТОДИЧКИ ВИДИЦИ

 

Издаје

 Филозофски факултет Нови Сад

 

Адреса

 Др Зорана Ђинђића бр. 2, Нови Сад
www.ff.uns.ac.rs
metodickicasopis@gmail.com

 

За издавача

 Др Ивана Живанчевић Секеруш, декан

 

Уредници 

Др Бранка Јакшић-Провчи
Др Биљана Радић-Бојанић

 

Секретар редакције 

Снежана Ритер

 

Лектура

Наташа Белић (текстови на српском)
Јагода Топалов (текстови на енглеском)

Припрема за штампу
КриМел, Будисава

 

ISSN 2217-415X
ISSN 2334-7465 (Online)

 


Рецензенти