Indeks autora

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Sve

A

Alfirević, Tamara M., Fakultet za pravne i poslovne studije ,,Dr Lazar Vrkatić”, Katedra za engleski jezik Novi Sad

B

Benjak, Mirjana N., Sveučilište Jurja Dobrile – Hrvatska književnost, Pula
Blatešić, Aleksandra R., Filozofski fakultet – Romanistika: Italijanski jezik, Novi Sad
Brala-Mudrovčić, Jasminka J., Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije, Gospić, Hrvatska

Ć

Ćirić, Josip T., Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, Zadar, Hrvatska

D

Doblanović-Pekica, Mirjana J., Sveučilište Jurja Dobrile – Hrvatska književnost, Pula

E

Ek, Marko D., Učiteljski fakultet – Osijek, Hrvatska

F

Fernández, Moisés Moreno, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Francišković, Dragana B., Učiteljski fakultet, Subotica

G

Gak, Dragana M., Fakultet tehničkih nauka – Engleski jezik, Novi Sad
Grahovac-Pražić, Vesna M., Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Guglielmi, Lorenzo E., Filozofski fakultet – Romanistika: Italijanski jezik, Novi Sad

H

Hodoličová, Jarmila A., Univerzita v Novom Sade, Filozofi cká fakulta

J

Jajić Novogradec, Marina V., Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Katedra za rusistiku Zagreb

K

Kapelan, Jasna M., Filozofski fakultet – doktorske studije Jezik i književnost, Novi Sad Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Bačka Palanka
Kisin, Nina
Krajnčan, Mitja, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Krimer-Gaborović, Sanja M. (Srbija)

M

Marčoková, Daniela M., OŠ „Ljudovit Štur”, Kisač
Maričić, Sanja M., Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Milanov, Albina M., Filozofski fakultet – doktorske studije Metodike nastave, Novi Sad
Milovanović, Milena M., Filozofski fakultet – doktorske studije Metodike nastave, Novi Sad Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu Stručni saradnik-korepetitor

P

Požgaj Hadži, Vesna S., Sveučilište u Ljubljani, Filozofski fakultet
Prndelj Šator, Belma S., Univerzitet „Džemal Bijedić” u Mostaru Odsjek za njemački jezik i književnost (Bosna i Hercegovina)

S

Sinwongsuwat, Kemtong

1 - 25 od 117 stavke/a    1 2 3 4 5 > >>