O ČASOPISU

ARHE

Časopis za filozofiju
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsek za filozofiju
NOVI SAD

 

ISNN 1820-0958 (Novi Sad) UDK 10/14 (05) (štampano izdanje)

ISSN 1821-4959 (elektronsko izdanje)

ARHE 
Časopis za filozofiju/Journal of Philosophy 
ISNN 1820-0958 (Novi Sad) UDK 10/14 (05)

IZDAVAČ: 
Filozofski fakultet 
Odsek za filozofiju

Novi Sad

UREĐIVAČKI ODBOR

Predsednik Uređivačkog odbora
Mirko Aćimović

 

Glavni i odgovorni urednik
Milenko A. Perović

 

Zamenik glavnog i odgovornog urednika
Slobodan Jauković

              
Urednici
Mina Okiljević i Nevena Jevtić 

 

Članovi odbora:
Eva Bahovec (Ljubljana), Safet Behtović (Kopenhagen), Rudolf Bernet (Leuven), Ante Čović (Zagreb), Slobodan Žunjić (Kingston, USA), Željko Kaluđerović (Novi Sad), Milan Kangrga (Zagreb), Galina Kirilenko (Moskva), Dragan Prole (Novi Sad), Damir Smiljanić (Novi Sad), Nelli Motrošilova (Moskva), Ferid Muhić (Skopje), Vojin Simeunović (Sarajevo), Christian Thiel (Erlangen-Nurnberg), Bernard Waldenfels (Bochum), Lino Veljak (Zagreb)

Časopis izlazi dva puta godišnje.

Adresa: Uredništvo časopisa ARHE, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad, Srbija , Tel/Fax +381(0)21 459-279

e-mail: casopis.arhe@gmail.com

Finansije i distribucija: Milena Stefanović


Korice: Petar Perović