SPINOZIN GEOMETRIJSKI METOD

  • UNA POPOVIĆ Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Spinoza, metod, more geometrico, Dekart, Euklid

Apstrakt

Spinozin geometrijski metod u ovom radu ispituje se u poređenju sa Dekartovim i Euklidovim metodima, a sa ciljem da se ukaže na osobeni karakter ovog metoda, kakav je ponuđen u Etici. Analize fokusiraju geometrijski metod kao metod izlaganja, problematizuju ga kao metod saznanja i metod otkrića, te kao metod imanentan Spinozinoj misli. Napokon, analize u prvi plan stavljaju Spinozin odnos prema čitaocu, te se iz te perspektive dodatno osvetljava smisao geometrijskog metoda.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA