POSREDOVANJE SPINOZIZMA UVODNA REČ O TZV. SPORU O PANTEIZMU

  • STANKO VLAŠKI Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Spinoza, spor o panteizmu, Jakobi, Mendelson, Lesing

Apstrakt

Istorijski značaj takozvanog spora o panteizmu koji su oko 1783. godine započeli Jakobi i Mendelson povodom pitanja da li je Lesing bio spinozist ogleda se pre svega u obnovi interesovanja za Spinozinu filozofiju, koja je do tog sporenja zadržavana na marginama povesti filozofije. Njegova filozofska važnost krije se u činjenici da su najznačajnija filozofska učenja u godinama koje su sledile makar delom oblikovana posredstvom suočavanja sa revitalizovanim spinozizmom. Autor u radu ispituje pretpostavke, okolnosti i tok spora razmatrajući stavove njegovih glavnih aktera, a krajem završnog poglavlja pokušava da implikacije spora potraži i u savremenim filozofskim diskusijama.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA