METAESTETIČKI SKEPTICIZAM. PROBLEM METODE U ESTETICI SRETENA PETROVIĆA

  • NEBOJŠA GRUBOR Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ključne reči: estetika, metod estetike, metaestetika, metaestetički skepticizam, S. Petrović

Apstrakt

Esej istražuje problem metode u estetici savremenog srpskog filozofa Sretena Petrovića. Osnovni metodološki problem savremene estetike sastoji se u pitanju da li je estetika nauka ili filozofija? Namera eseja sastoji se u tome da pokaže kako Petrovićeva metodološka koncepcije metaestetičkog skepticizma može da se shvati kao prevazilaženje distinkcija između naučnog i filozofskog pristupa u području estetike.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI