POZICIJA UMETNOSTI U ŠELINGOVOJ FILOZOFIJI

  • MARICA RAJKOVIĆ Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: apsolutni identitet, filozofija umetnosti, priroda i sloboda, Šeling, umetnost

Apstrakt

Namera autora tiče se eksplikacije Šelingovog pojma umetnosti, kroz ispitivanje njegovog filozofskog sistema i filozofije umetnosti – kao jedne od njegovih formi. Šeling razume pojam umetnosti kao ključni topos povezivanja prirode i slobode, objašnjavajući prirodu kao vidljivi duh, a duh kao nevidljivu prirodu. Fiozofija umetnosti predstavlja vrhunac filozofskog znanja, jer umetnost prevazilazi razliku između teorijskog i praktičkog znanja. Filozofija nije u stanju da reprezentuje prirodu po sebi, jer pokušava da do onog iracionalnog dođe racionalnim putem. Lepota, sa druge strane, predstavlja prikaz beskonačnog u konačnoj formi – i ima vlastitu svrhu u sebi samoj. Umetnost može da izrazi ono što teorija ne može – jer nije zavisna od objekta koji bi morao biti iskazan pojmovno i terminološki. Ostaje, međutim, pitanje: može li filozofija da zahvati formu duha koja prevazilazi njene vlastite misaone granice?
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI