SOKRATOVA ETIKA

  • MILENKO A. PEROVIĆ Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Sokrat, moral, etika, djelanje (praxis), samosvijest

Apstrakt

Autor tematizira filozofsko-etički problem načina i smisla nastajanja moralno-etičkog fenomena kod Sokrata. Taj problem ima najviše filozofsko značenje u razumijevanju povijesti nastanka praktičke filozofije u cjelini, kao i povijesti etike.

Reference

Perović, Milenko, A. (1989), Hegel i problem savjesti, »Bratstvo-Jedinstvo«, Novi Sad.

Perović, Milenko, A. (1992), Granica moraliteta, »Dnevnik«, Novi Sad. Perović, Milenko, A. (2001), Etika, Novi Sad, INED CO »Media«.

Perović, Milenko, A. (2003), Uvod u etiku s Rječnikom etičkih pojmova, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad.

Perović, Milenko, A. (2004), Praktička filozofija, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Perović, Milenko, A. (2011), Filozofske rasprave, Ed. Filozofska istraživanja, Filozofski fakultet Zagreb.

Perović, Milenko, A. (2012), Pet studija o Hegelu, Edicija Arhe; Filozofski fakultet, Novi Sad.

Perović, Milenko, A. (2013), Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad.
Objavljeno
26. 11. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA