SOKRATOVA ETIKA

MILENKO A. PEROVIĆ

Apstrakt


Autor tematizira filozofsko-etički problem načina i smisla nastajanja moralno-etičkog fenomena kod Sokrata. Taj problem ima najviše filozofsko značenje u razumijevanju povijesti nastanka praktičke filozofije u cjelini, kao i povijesti etike.

Ključne reči


Sokrat, moral, etika, djelanje (praxis), samosvijest

Ceo tekst:

PDF

Reference


Perović, Milenko, A. (1989), Hegel i problem savjesti, »Bratstvo-Jedinstvo«, Novi Sad.

Perović, Milenko, A. (1992), Granica moraliteta, »Dnevnik«, Novi Sad. Perović, Milenko, A. (2001), Etika, Novi Sad, INED CO »Media«.

Perović, Milenko, A. (2003), Uvod u etiku s Rječnikom etičkih pojmova, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad.

Perović, Milenko, A. (2004), Praktička filozofija, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Perović, Milenko, A. (2011), Filozofske rasprave, Ed. Filozofska istraživanja, Filozofski fakultet Zagreb.

Perović, Milenko, A. (2012), Pet studija o Hegelu, Edicija Arhe; Filozofski fakultet, Novi Sad.

Perović, Milenko, A. (2013), Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2014.21.7-16

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova