SAVREMENE INTERPRETACIJE ‘SOKRATOVSKOG PROBLEMA’

  • RUSMIR ŠADIĆ Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH
Ključne reči: Sokrat, izvori, Platon, izvjesnost, sokratovski problem

Apstrakt

'Problem Sokrata' predstavlja jedno od važnijih pitanja u povijesti antičke filozofije. Riječ je o vjerodostojnosti i utemeljenosti izvorâ koji otkrivaju 'lice' povijesnog Sokrata. Naime, tokom proteklih godina istraživači su se sporili oko toga, kojem od četiri izvora (Aristofan, Platon, Ksenofon i Aristotel) pripada najveći stepen izvjesnosti za rekonstrukciju povijesnog lika filozofa iz Atene. Autor će promotriti ovo pitanje na temelju recentnih istraživanja i pokazati kako se Platonovi dijalozi i Ksenofonovi spisi nadaju kao najpouzdaniji pisani tragovi za definiranje filozofskog portreta Platonovog učitelja.

Reference

Ahbel-Rappe, Sara & Kamtekar, Rachana, A Companion to Socrates, Blackwell Publishing, 2006.

Guthrie, W.K.C., Socrates, Cambridge University Press, Cambridge, 1971.
Guthrie, W.K.C., Povijest grčke filozofije, Naklada Jurčić, Zagreb, 2006.

Kahn, Charles, A New Interpretation of Plato's Socratic Dialogues (The Harward Review of Philosophy), 1995.

Marić, Damir, Sokrates i kinici, Hijatus, Zenica, 2002.

Marić, Damir, Kinici i metafizika, Hijatus, Zenica, 2000.

Morrison, Donald R., The Cambridge Companion to Socrates, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Platon, Obrana Sokratova, Demetra, Zagreb, 2000.

Platon, Fedon, Naklada Jurčić, Zagreb, 1996.

Platon, Kratil-Teetet-Sofist-Državnik, Plato, Beograd, 2000.

Škuljević, Željko, U Sokratu se krije Sokrat, Hijatus, Zenica-Banja Luka, 2011.

Škuljević, Željko, Dijalog sa Sokratom, Hijatus, Zenica, 1996.

Vlastos, Gregory, Socrates – Ironist and Moral Philosopher, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

Vlastos, Gregory, Socratic Studies, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

Warnek, Peter, Descent of Socrates, Indiana University Press, 2005.

Zuckert, Catherine H., Plato's Philosophers – The Coherence of the Dialogues, The University of Chicago Press, 2009.
Objavljeno
26. 11. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA