LAJBNIC I ZASNIVANJE ESTETIKE

  • UNA POPOVIĆ Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: G. V. Lajbnic, A. G. Baumgarten, estetika, lepota, estetsko iskustvo

Apstrakt

Ovaj rad posvećen je elementima Lajbnicove filozofije koji prethode zasnivanju estetike od strane A. G. Baumgartena i pripremaju ga. Analiza je posvećena Lajbnicovom razumevanju recepcije i produkcije lepote, odnosno estetskog iskustva sa jedne, te metafizičkog karaktera lepote sa druge strane. Analiza pokazuje da su u pogledu razumevanja estetskog iskustva Lajbnicove i Baumgartenove pozicije vrlo bliske, ali da je dominacija metafizičkog razumevanja lepote onemogućila Lajbnica da razvije jednu estetiku.

Reference

Baumgarten, A. G., Ästhetik, leteinisch – deutsch I, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2007.

Baumgarten, A. G., Metaphysica: Metaphysik, Frommann-Holzboog Verlag, Stuttgart, 2011.

Baumgarten, A. G., Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela, BIGZ, Beograd, 1985.

Brown, C., ”Leibnitz and Aesthetics”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 28, No. 1, 1967.

Cassirer, E., Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, Marburg, 1902.

Draškić-Vićanović, I., Estetsko čulo, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Hammermeister, K., The German Aesthetic Tradition, Cambridge University Press, 2002.

Kroče, B., Estetika, Kultura, Beograd, 1934.

Lajbnic, G. V., Monadologija, Kultura, Beograd, 1957.

Leibniz, G. W., ”Remarks on the Three Volumes Entitled Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times,... 1711”, u: Philosophical Papers and Letters, vol. II, tr. L. E. Loemker, University of Chicago Press, 1956.

Leibniz, G. W., „Razmatranja o spoznaji, istini i idejama”, u: Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb, 1980.

Leibniz, G. W., ”Judgment of the Works of the Earl of Shatesbury”, u: P. Riley (ed.), Leibniz. Political Writings, Cambridge University Press, 1988.

Leibniz, G. W., ”Meditation on the Common Concept of Justice”, u: P. Riley (ed.), Leibniz. Political Writings, Cambridge University Press, 1988.

Tatarkijevič, V., Istorija šest pojmova, Nolit, Beograd, 1980.

Zurovac, M., Teškoće u zasnivanju estetike, Prosveta, Beograd, 2012.
Objavljeno
16. 06. 2016.
Sekcija
TEMA BROJA