KRATKO UVOĐENJE U ATEIZAM

ŽELJKO ŠKULJEVIĆ

Apstrakt


Kao ni u većini drugih stvari, ni u ateizam se ne može uvoditi, promišljati o njemu, bez Starih Grka. Iako neki istraživači spaljivanje Protagorinog spisa O bogovima smatraju prvim poznatim primjerom tzv. „intelektualne inkvizicije“ to, naprosto, ne određuje grčkog čovjeka, ali ni njegove bogove resp. boginje. Za razliku od hrišćanskog/kršćanskog boga koji zna biti „nepravičan i svirep“, grčki bogovi(nje) imaju ljudski oblik i prijateljski se miješaju sa smrtnicima. Čak i kad su rasrđeni, nisu neumoljivi, ako su, opet, nadljudski, nisu čudovišni. Parabole u kojima se o njima govori pripisuju im dobroćudan i društveni karakter. Bez obzira na neke izuzetke, „to su bila vjerovanja blagih i razumnih ljudi koji su se savjesno oduživali obredima predaka, kojima je bio stran mračni fanatizam...“.

Kada Arthur Schopenhauer kaže da vjera nije za filozofa, time se ne poništavaju mogućnosti  filozofsko-teološkog  dijaloga.  Za  razliku  od  uzgajanja  dogmatskog „cvijeća“, filozofija se kreće „samo u oblasti onoga što može da se zna...“.


Ključne reči


ateizam, filozofija, Holbach, vera, religija, teologija

Ceo tekst:

PDF

Reference


Cic. De nat. d., Tusc. d.

D. L. IV, II

Diod. Sic. V

Plat. Theaet, Prot.

Plut. De exil.

Sext Emp. Pyrrh Hyr. III, Adv. Math. IX

Stob. Flor. III

Bošnjak, B., Grčka filozofska kritika Biblije (Kelsos contra apologeticos), Naprijed, Zagreb, 1971.

Didro, D., O religiji (razgovori sa sveštenikom Bartelemijem), Svjetlost, Sarajevo, 1958.

Đurić, M. N., Istorija helenske etike, BIGZ, Beograd, 1976.

Ferreira, C., La supercheri dévoilée (u M. Onfre Ateološka rasprava, cit. izd.)

Holbah, P., Razgolićeno hrišćanstvo, Svjetlost, Sarajevo, 1956.

Jodl, F., Istorija etike (Geschichte der Ethik – als philosophischer Wissenschaft), V. Masleša, Sarajevo, 1963.

Kaucki, K., Poreklo hrišćanstva, Kultura, Beograd, 1967.

Onfre, M., Ateološka rasprava (drugo izdanje), Rad, Beograd, 2006.

Renak, S., Orpheus (opšta istorija religija I), Svjetlost, Sarajevo, 1958.

Šopenhauer, A., O religiji, Izd. I. Đ. Đurđevića, Beograd – Sarajevo,1922.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2015.24.135-145

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova