SUKOB I RAZVOJ IZ PERSPEKTIVE KOMPARATIVNE FILOZOFIJE

  • PANOS ELIOPOULOS Peloponeski univerzitet, Grčka
Ključne reči: Komparativna filozofija, sukob, razvoj, eudaimonia, prosperitet, rat, oslobođenje, politika, homo economicus

Apstrakt

U istočnoj i zapadnoj filozofiji uveliko su razmatrana pitanja sukoba, rešavanja sukoba, razvoja, rata, mira itd. Uobičajena osa mnogih teorija jeste ljudski faktor, način na koji individua sagledava te fenomene i način na koji oni utiču na nju. U tim teorijama postoji pokušaj uspostavljanja radne veze između onoga praktičkog i onoga idealnog. Dok sukob može biti osnov ili za društveni razvoj ili za nerazvijanje, on takođe potvrđuje perspektivu o postojanju vrednosti koje su na koncu intrinzične moralnim i političkim poboljšanjima. Takve vrednosti za cilj imaju usmerenje prosperiteta i blagostanja, koje ostaje ekumenski i dijahronijski problem, i to ne samo u ekonomskom smislu. Ljudska društva su još uvek suočena s dilemom da li je materijalni napredak prečica za razrešenje sukoba. Ono što je, međutim, još uvek zanemareno, kao što je pokazano u komparativno-filozofskoj literaturi, jeste to što razvoj u obzir mora uzeti bogatiji pojam ljudskog bića; onaj koji brine o elementima njegove unutrašnje stvarnosti. U tom smislu, razvoj nije samo posledica izbegavanja rata ili sukoba, nego bogaćenja ljudskog života i čina praćenog izvesnim unapređenjima u individualnoj i kolektivnoj vrlini, unapređenjima koja nude makroskopsku dobit onome političkom.

Reference

Aristotle, The Politics, translated by E. Barker, Clarendon Press, Oxford 1946. Aurelius, M. Meditations, translated by C. R. Haines, Loeb Classical Library, Harvard
University Press, Cambridge MA 1916.
Brien, K., Marx, Reason and the Art of Freedom, 2nd edition, Humanity Books, New York 2006.
Cicero, De Re Publica, De Legibus, translated by Clinton W. Keyes, Harvard University Press (Loeb), Cambridge MA 1928.
Confucius, Analects, translated by E. Slingerland, Hackett, Indianapolis 2003.
Coutinho, S., Zhuangzi and Early Chinese Philosophy: Vagueness, Transformation and Paradox, Ashgate, Burlington VT 2004.
Epictetus, The Discourses as reported by Arrian, the Manual, and Fragments, translated by W. A. Oldfather, Loeb Classical Library, Harvard University Press, London and Cambridge MA 1925–1928.
Ghosh, I. M., Ahimsa: Buddhist and Gandhian, Indian Bibliographies Bureau, Co- Publisher Balaji Enterprises, Delhi 1989.
Grotius, H., De Jure Belli ac Pacis [On the Law of War and Peace], translated by A.
C. Campbell, Batoche Books, Kitchener Ontario 2001. James, W., Pragmatism and other writings, Penguin, New York 2000.
Kennedy, P., Preparing for the twenty-first century, First Vintage Books Edition, New York 1994.
Lipsius, J., De Constantia [On Constancy], edited by John Sellars, translated by John Stradling, Bristol Phoenix, Exeter 2006.
Marcuse, H., O monodiastatos antropos [One – Dimensional Man], transl. M. Lukoudi, Papazisi, Athens 1971.
Miller, B., The Bhagavad-Gita, Random House, New York 2004.
Rubenstein, K. & Adler, D., “International Citizenship: The Future of Nationality in a Globalised World” in Indiana Journal of Global Legal Studies 7, 2000.
Seneca, L. A., Moral Essays, translated by John W. Basore, Vols. I-III, Harvard University Press, Cambridge MA 1935.
Stobaeus, Eclogae physicae et ethicae, recensuerunt Curtius Wachsmuth et Otto Hense, Weidmann 1974.
Tzu, S., The Art of War, translated by T. Cleary, Shambhala, Boston & London 1991. Wang, K., Eisagogi stin Kineziki Dianoisi [Introduction to Chinese Thought],
translated (in Greek) by Kalliopi Tarasi, OCPC, Athens 2009.
Objavljeno
11. 05. 2017.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI