ODREĐENJE OBJEKTIVNOG DUHA KROZ ODNOS PREMA SUBJEKTIVNOM I APSOLUTNOM DUHU

  • DEJAN JOVANČEVIĆ Novi Sad
Ključne reči: priroda, duh, subjektivni duh, objektivni duh, apsolutni duh

Apstrakt

Na negativni podsticaj sve prisutnije tendencije da se filozofija iskorenjuje, odvaja od svoje najbolje tradicije, nastoji se u ovom članku odrediti pojam nad kojim postoji takva vrsta sumnje da se kod njega radi gotovo o iluziji, o nečemu što zapravo ne postoji. Reč je o bivstvovanju duha. U Hegelovom shvatanju, međutim, ne samo da se ne radi o iluziji, već su pojam i bivstvovanje duha kao objektivnog apsolutna supstancija onoga čije postojanje niko neće poricati, a to je čovekov svet. Ako se pretpostavi da se do pojma objektivnog duha može doći samo kroz čvrsto držanje određenja, a da se tek nakon toga može zauzeti kritički stav i pojam staviti u razvoj i posredovanje, onda se kao neposredni cilj rada postavlja izvođenje ovog pojma kroz tri određenja: određenja duha u odnosu na prirodu, određenje objektivnog duha u odnosu na subjektivni duh i određenje objektivnog duha u odnosu na apsolutni duh sledeći samog Hegela.
Objavljeno
11. 05. 2017.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI