ŠTA MOŽEMO DA OČEKUJEMO OD VATIMOVE „SLABE MISLI”?

  • NEMANJA MIĆIĆ Novi Sad
Ključne reči: Vatimo, Vitgenštajn, Niče, ontologija, hermeneutika, perspektivizam, milosrđe, slaba misao

Apstrakt

Da  bismo  ispravno  razumeli  kakav  je  zaista  karakter  Vatimove  hermeneutike (hermeneutičke ontologije kao ontologije aktuelnosti), ne smemo ispustiti iz vida jedan od odlučujućih koraka u njenom promišljanju – pragmatizam. Hermeneutička ontologija mora pokazivati spremnost da sarađuje sa mnogim tekovinama modernističkih paradigmi, ne bi li učvrstila (termin uzet pomalo paradoksalno) i dodatno oblikovala svoje konture, i na najbolji način promislila aktuelnu situaciju. To je ujedno preduslov i poziv za drugačije promišljanje filozofskog pojma subjektivnosti, kao i hrišćanskog „milosrđa“, od kojeg pozni Vatimo dosta očekuje. U ovom radu će se ispitati koliko zaista takva očekivanja mogu da budu opravdana.

Reference

Hajdeger, Martin, Niče I, II, Fedon, Beograd, 2009., prev. B. Zec.
Karnap, Rudolf, Filosofija i logička sintaksa, Jasen, Nikšić, 1999., prev. S. Zečević. Niče, Fridrih, Tako je govorio Zaratustra, Mono & Mañana Press, Beograd, 2002.,
prev. B. Živojinović.
Niče, Fridrih, Volja za moć, Dereta, Beograd, 2003., prev. D. Stojanović.
Prole, Dragan, Stranost bića, Prilozi fenomenološkoj ontologiji, IK Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2010.
Vatimo, Đani, Kraj moderne, Bratstvo – Jedinstvo, Novi Sad, 1991., prev. Lj. Banjanin. Vatimo, Đani, Nihilizam i emancipacija, Biblioteka Adresa, Novi Sad, 2008., prev.
M. Matić.
Vatimo, Đani, Subjekat i maska – Niče i problem oslobođenja, IKZS, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2011., prev. S. Hrnjez.
Vatimo, Đani, Vjerovati da vjeruješ, Fedon, Beograd, 2009., prev. M. Kopić. Vattimo, Gianni, The Postmodern: A transparent Society?, The John Hopkins
University Press, Baltimore, 1992., eng. prev. D. Webb.
Wittgenstein, Ludwig, Philosophical investigations, Basil Blackwell Ltd, 1958., 3rd ed., eng. prev. G. E. M. Anscombe.
Objavljeno
11. 05. 2017.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI