ULOGA UOBRAZILJE U FILOZOFSKOM RAZUMEVANJU UMETNOSTI

  • MARKO NOVAKOVIĆ Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ključne reči: estetika, Baumgarten, Kant, ars inveniendi, uobrazilja, umetnost, poezija, retorika, ukus

Apstrakt

Predmet ovog rada je filozofski pojam estetike. Jedno od njegovih glavnih određenja sadrži ideju da način mišljenja estetičara pored kontemplativne i teorijske strane sadrži i onu kreativnu koja ga približava umetnosti i estetskom iskustvu. Ta ideja mišljenje estetičara pretvara u pozornicu veštine pronalaženja i oslanja se na ulogu estetskih sposobnosti u razumevanju. Među njima se ističe kreativna uobrazilja. Takav način razumevanja omogućava estetičaru pristup istini umetnosti, a određenje umetnosti je jedan od njegovih osnovnih zadataka. Teza koju iznosi ovaj rad je čak i jača i ona domet moći uobrazilje proširuje van granica estetike na celokupno filozofsko mišljenje. U estetici je ovaj aspekt samo izričito učinjen predmetom filozofske refleksije i vidljivo prisutan u načinu mišljenja estetičara.

Reference

Arnhajm, R., „Dvojaki um: intuicija i intelekt” u Novi eseji o psihologiji umetnosti, SKC Beograd / Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 2003, str. 26–44
Bacon, F., Novi organon, Naprijed, Zagreb, 1986.
Baumgarten, A. G., Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela, BIGZ, Beograd, 1985.
Baumgarten, A. G., Ästhetik, Felix Meiner, Hamburg, 2007.
Baumgarten, A. G., Texte zur Grundlegung der Ästhetik, Felix Meiner, Hamburg, 1983.
Beiser, F., Diotima’s Children: German Aesthetic Rationalism from Leibniz to Lessing, Oxford University Press, New York, 2009.
Buchenau, S., The Founding of Aesthetics in the German Enlightenment, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
Campe, R., „Effekt der Form. Baumgartens Ästhetik am Rande der Metaphysik“ u Campe, R., Haverkamp, A., Menke, Ch., Baumgarten–Studien, August Verlag, Berlin, 2014, str. 117–144
Dalamber, Uvodna rasprava u Enciklopediju, Kultura, Beograd, 1955. Dekart, R., Rasprava o metodi, PŽM – Milosavljević, Valjevo–Zemun, 1999.
Guyer, P., Values of Beauty: Historical Essays in Aesthetics, Cambridge University Press, New York, 2005.
Kant, I., Kritika čistoga uma, BIGZ, Beograd, 1990. Kant, I., Kritika moći suđenja, BIGZ, Beograd, 1991.
Kasirer, E., Filozofija prosvetiteljstva, Gutenbergova galaksija, Beograd, 2003.
Scheer, B., Einführung in die philosophische Ästhetik, Primus Verlag, Darmstadt, 1997.
Schweizer, H. R., „Einführung” u Texte zur Grundlegung der Ästhetik, Felix Meiner, Hamburg, 1983, str. vii–xxii
Objavljeno
11. 05. 2017.
Sekcija
TEMA BROJA