DJUIJEVO PRAGMATISTIČKO POIMANJE UMETNOSTI U KNJIZI "ART AS EXPERIENCE"

DUŠAN MILENKOVIĆ

Apstrakt


U radu se estetičke postavke Džona Djuija iz knjige Art as Experience sagledavaju iz perspektive osnovnih motiva njegove pragmatističke filozofije, sa posebnim osvrtom na Djuijevo učenje iz Logike, teorije istraživanja. Djuijevi stavovi o umetnosti analiziraju se uz pomoć njegovih teza o kvalitativnom iskustvu i odnosa između iskustva svakodnevnog života i estetskog iskustva. Nakon razmatranja određenih aspekata Djuijeve kritike tradicionalne estetike, u radu se Djuijevo odbacivanje teze o samosvrhovitosti umetnosti izdvaja kao posebno relevantno za promišljanje odnosa između Djuijeve estetike i pragmatističkih pretpostavki njegovog filozofiranja, a zatim se traga za svrhama koje Djui namenjuje umetničkim delima.

Ključne reči


Džon Djui, Art as Experience, Logika, teorija istraživanja, pragmatizam, estetika, umetnost

Ceo tekst:

PDF

Reference


Cotkin, George “William James and the Cash-Value Metaphor” u: Etc: A Review of General Semantics Vol. 42, 1985.

Dewey, John, Art as Experience, Capricorn Books, New York, 1958. Djui, Džon, Logika, teorija istraživanja, Nolit, Beograd, 1962. Džems, Viljem, Pragmatizam, Kosmos, Beograd, 1940.

Eldridge, Richard, “Dewey’s aesthetics”, u: The Cambridge Companion to Dewey, Molly Cochran (ur.), Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2010.

Leddy, Tom, “Dewey’s Aesthetics”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edition), Edward N. Zalta (ur.), http://plato.stanford.edu/archives/ spr2016/entries/dewey-aesthetics

Morpurgo-Taljabue, Gvido, Savremena estetika, Nolit, Beograd, 1968. Pers, Čarls Sanders, Izabrani spisi, BIGZ, Beograd, 1993.

Rorti, R., Konsekvence pragmatizma, Nolit, Beograd, 1992.

Shusterman. R., „Dewey on Experience: Foundation or Reconstruction“, u: The Philosophical Forum, Volume XXVI, No. 2, Winter 1994.

Shusterman, Richard, “Dewey’s Art as Experience: The Psychological Background”, u: Journal of Aesthetic Education, Vol. 44, No. 1, Spring 2010, Board of Trustees of the University of Illinois, 2010.

Shusterman, Richard, “The invention of pragmatist aesthetics: genealogical reflections on a notion and a name”, u: Practicing Pragmatist Aesthetics , Wojciech Małecki (ur.), Value Inquiry Book Series, 2014, Vol. 275.

Shusterman, Richard, “Why Dewey Now?”, u: Journal of Aesthetic Education, Vol.

, No. 3 (Autumn, 1989).
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2016.26.141-157

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova