MARKSOVO RAZUMEVANJE IDEOLOGIJE

TANJA GOLIĆ

Apstrakt


Autorka u radu pokazuje Marksov odnos prema ideologiji posredstvom njegove kritike Hegelove filozofije prava. Kritika Hegela je ključ za Marksovo razumevanje ideologije. Razlikuje se racionalna ideologija koja prikriva mistifikacije i pripada području jedne konačne svesti, od znanstvene ideologije duha koja raskriva mistifikacije i misli spekulativno u odnosu priroda-sloboda, konačno-beskonačno. Pokazaćemo koje su stvarne osnove ideologije i koji su stvarni neophodni uslovi da se prevaziđe otuđenje.

Ključne reči


država, građansko društvo, otuđenje, ideologija, sloboda

Ceo tekst:

PDF

Reference


Hegel, G. W. F.,: Enciklopedija filozofskih znanosti, Viktor D. Sonnenfeld, Veselin Masleša, Sarajevo, 1965.

Hegel, G. V. F.,: Fenomenologija duha, Nikola M. Popović, Dereta, Beograd, 2005. Hegel, G. W. F.,: Osnovne crte filozofije prava, Danko Grlić, Veselin Masleša,

Sarajevo, 1989.

Kangrga, Milan: Etika ili revolucija, Naprijed, Zagreb, 1989.

Kangrga, Milan: „Problem ideologije“ u: Hegel – Marx, Naprijed, Zagreb, 1988. Kangrga, Milan: “Spekulativnost Hegelovog stava: “Istinito je celovito””, u: Arhe,

III, UDK 111.1, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad, 5-6/2006. Marx, Karl: Kraći rani spisi, Danilo N. Basta, Dosije studio, Beograd 2009.

Marx, Karl: Kapital, M. Porobić i R. Bosanac, Zaklada tiskare narodnih novina, Zagreb, 1933.

Marx, Karl: Kritika Hegelove filozofije državnog prava, Ljubomir Tadić, Veselin Masleša, Sarajevo 1960.

Marx, Karl; Engels Friedrich: Komunistički manifest, Moša Pijade, Biblioteka marksizma-lenjinizma, 1945.

Marx, Karl; Engels, Friedrich: Rani radovi, Stanko Bošnjak, Predrag Vranicki, Naprijed, Zagreb, 1946/76.

Marx, Karl; Engels, Friedrich: Nemačka ideologija, Štamparsko izdavačko preduzeće

„Srbija“, Beograd, 1975. god.

Paić, Ivo: Proizvodnja ideologije, prilog mišljenju prepreka samosvesti, Prosveta, Beograd, 1984.

Perović, Milenko: Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad, 2013.

Perović, Milenko: Pet studija o Hegelu, Arhe, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012. Perović, Milenko: „Marksov pojam dijalektike“, u: Arhe, IV, UDK 130.121.7,

Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad, 7/2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2016.26.275-298

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova