ЗА ЈЕДНО ВИЂЕЊЕ ФИЛОСОФИЈЕ ЕКОНОМИЈЕ

БРАНКО БАЉ

Apstrakt


Постоје многи разлози за једно виђење философије економије, а основни узрок/разлог станује у неолибералном начину производње живота који врхуни у шизоидном капитализму (Делез-Гатари). Будући да је неолиберална економија концептуализована, од стране Хајека и Фридмана, на начин потискивања друштвене правде од стране ,,тржишне правде“ са несагледивим социјално-економским и друштвеним последицама, то се поставља питање/проблем реактуализацијe Марксовог мишљења у димензијама постварења и експлоатације у савременим условима.

Усаглашавање друштвене и тржишне правде захтева реактуализацију односа између економије, морала, политике и права са сврхом трагања за хуманијим начином производње људског живота у заједници/друштву.


Ključne reči


неолиберална економија, неолиберални начин живота, философија економије, реактуализација Марксовог мишљења, хуманија људска заједница

Ceo tekst:

PDF

Reference


Вилхелм Дилтај, Суштина философије, ИК З.Стојановић, Ср. Карловци-НС, 1997.

Едмунд Хусерл, Криза европских наука, Горњи Милановац, 1991.

Жил Делез, Феликс Гатари, Анти-Едип, ИК З.Стојановић, Ср.Карловци-НС, 1995.

Имре Лакатош и Алек Масгрејев, Критика и раст сазнања, Плато, Београд, 2003.

Јосеф Шумпетер, Повијест економске анализе I, Информатор, Загреб, 1975. Морис Мерло-Понти, Похвала философији, ИК З. Стојановић, Ср. Карловци НС, 2009.

Платон, Ијон, Гозба, Федар, БИГЗ, Београд, 1979.

Тома Пикети, Капитал у XXI веку, Академска књига, Нови Сад, 2015. Франческо Гуала, Филозофија економије, ЦИД Подгорица и Политичка култура, Загреб, 2010.

Мартин Хајдегер, „Хегел и Грци“, у Путни знакови, Плато, Београд, 2003. стр. 375-389.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2017.27.141-155

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova