UPITNI ASPEKTI REGIONALNE EKSPANZIJE ANALITIČKE FILOZOFIJE JEDAN KRITIČKI OSVRT

  • DRAGAN JAKOVLJEVIĆ Filozofski fakultet u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore
Ključne reči: analitička filozofija, kontinentalna filozofija, scijentizam, pluralizam, liberalna nastrojenost

Apstrakt

U ovom diskusionom prilogu razmatra se fenomen progresivnog širenja analitičke filozofije u regionalnim akademskim centrima. U vezi s tim, ukazuje se na izvesne problematične aspekte te pojave, a pre svega na tendenciju ka institucionalnoj dominaciji te vrste filozofi- je u odnosu na druge značajne struje moderne filozofije. Autor, osim toga, upozorava i na takve osobenosti analitičke filozofije kakve su sklonost ka pojmovnoj sholastici, kao i scijentiz- mu, koje bi se i te kako mogle dovesti u pitanje. Ovo kritičko istraživanje se potom zaokružuje zauzimanjem za dosledni respekt pred mnogostrukošću filozofskog mišljenja – kako u istraživanju, tako i u nastavi.

Reference

Mittelstraß, Jürgen (2004): Kosmologie-Erkenntnistheorie-Anthropologie, Was kön- nen und wollen wir wissen?, in: Fischer, E.P./Wiegendt, K.(eds.): Mensch und Kosmos. Unser Bild des Universums, Frankfurt a.M.
Miščević, Nenad (2012): „Autobiografija“, u: Prijić-Samaržija, S. /Bojanić, P.(prir.): Nenad Miščević – Sva lica filozofije, Beograd.
Miščević, Nenad (1999): „Ontologija Pavla Vuk-Pavlovića“, u: Filozofska istraživanja, sv. 3, god.74, 19/1999, Zagreb.
Objavljeno
17. 01. 2018.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI