GASENDIJEV ATOMIZAM U SVETLU NOVOVEKOVNE NAUKE

UNA POPOVIĆ

Apstrakt


Predmet istraživanja u ovom radu je atomistička teorija P. Gasendija. Gasendijev atomizam razmatra se u okvirima nastajanja novovekovne ideje nauke, a prevashodno s obzirom na novo fizičko razumevanje pojma materije. Analizom pojmova kojima se objašnjavaju osnovne odlike atoma i njihova funkcija u objašnjenju prirodnih fenomena, autor istražuje pitanje da li je Gasendijev atomizam bitno fizičkog ili metafizičkog karaktera. Na osnovu sprovedenih istraživanja zaključuje se da ova teorija nema metafizički karakter.


Ključne reči


Pjer Gasendi, atomizam, nova nauka, materija, metafizika

Ceo tekst:

PDF

Reference


Akvinski, T., „O biću i biti”, u: Izbor iz djela, Naprijed, Zagreb, 1990.

Biener, Z., „Galileo’s first new science: the science of matter”, Perspectives on Scien- ce, Vol. 12, No. 3, 2004.

Brundell, B., Pierre Gassendi. From Aristotelianism to a New Natural Philosophy, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1987.

Cassirer, E., The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy, Dover Publi- cations, Mineola/New York, 2000.

Carre, M. H., „Pierre Gassendi and the New Philosophy”, Philosophy, Vol. 33, No. 125, 1958.

Fisher, S., Pierre Gassendi’s Philosophy and Science. Atomism for Empiricists, Brill, Leiden/Boston, 2005.

Gassendi, P., The selected works of Pierre Gassendi, Johnson Reprint Corporation, New York, 1972.

Koire, A., Od zatvorenog sveta do beskonačnog svemira, Izdavačka knjižarnica Zora- na Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad, 2012.

Le Grand, H. E., „Galileo’s Matter Theory”, u: R. E. Butts, J. C. Pitt (eds.), New Per- spectives on Galileo, Springer, 1978.

LoLordo, A., Pierre Gassendi and the Birth of Early Modern Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

Osler, M. J., Divine Will and the Mechanical Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

Schmaltz, T. M., „Substantial forms as causes: from Suarez to Descartes”, u: G. Man- ning (ed.), Matter and Form in Early Modern Science and Philosophy, Brill, Leiden/Boston, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2017.27.169-183

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova