EROS I JEZIK U KONTEKSTU PROBLEMATIKE SUBJEKTIVNOST/INTERSUBJEKTIVNOST KOD LEVINASA

  • SRĐAN MARAŠ Filozofski fakultet u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore
Ključne reči: eros, jezik, odgovornost za drugog, ljubav, subjektivnost, intersubjektivnost

Apstrakt

U ovom radu se pre svega pokušava naglasiti da je ljubav u Levinasovom mišljenju, kako u njegovoj ranoj fazi tako i u onoj poznoj, nadređena ostalim etičkim faktorima, pa time i govorom i uopšte jezikom. Ne bi, naime, samo eros iz ranog perioda bio dominantna etička snaga, nego bi i odgovornost za Drugog iz kasnog razdoblja to takođe bila. Uspon značaja jezika u tom vremenu ne može dovesti u pitanje privilegovani položaj ljubavi. Ako se to ima u vidu onda svakako postaje upitnim karakter, smisao pa i krajnji uspeh nameravanog jezičkog zaokreta u ovom slučaju. Postavlja se pitanje o samoj mogućnosti govora o jezičkom zaokretu u Levinasovom mišljenju. Da bi o tome moglo biti reči bilo bi neophodno da je ljubav degradirana ili dislocirana, ali se pokazuje da to nije bio slučaj. Upravo obrnuto, ispostavlja se da je ljubav konstantno i neumorno tretirana kao bitna i osnovna etička poluga.

Reference

Apel, K.O., Transformacija filozofije, Veselin Masleša, Sarajevo, 1980.

Badiou, A., Manifest za filozofiju, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.

Vanni, M., Oubli de l’autre et oubli de l’être. Une étrange proximite entre Heidegger et Lévinas u Phanomenologische Forschungen, Neue Folge 4, 1/99.

Critchley, S., The Ethics of Deconstruction, Motilal Banarsidass, Delhi, 2007.

Levinas, E., Totalitet i beskonačnost, Jasen, Beograd, 2006.

Levinas, E., Drukčije od bivstva ili s onu stranu bivstvovanja, Jasen, Nikšić, 1999.

Levinas, E., Vrijeme i drugo, Oktoih, Podgorica, 1997.

Levinas, E., De l’existence à l’existant (1947), Vrin, Paris, 1998.

Levinas, E., Le temps et l’autre (1947), PUF, Paris, 1989.

Llewelyn, J., Levinas and language u The Cambridge Companion to Levinas, edi- ted by Simon Critchley and Robert Bernasconi, Cambridge Univerzity Press, 2002.

Habermas, J., Postmetafizičko mišljenje, Beogradski krug, Beograd, 2002.

Habermas, J., Filozofski diskurs moderne, Globus, Zagreb, 1988.

Huserl, E., Kartezijanske meditacije, Izvori i tokovi, Zagreb, 1976.
Objavljeno
17. 01. 2018.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI