MIT O SKRBI KAO POKUŠAJ LEGITIMACIJE NADEMPIRIJSKE APRIORNE DATOSTI KROZ BOFFOVO I HEIDEGGEROVO POIMANJE SKRBI KAO KONSTITUTIVNOG MOMENTA LJUDSKOSTI

  • DARIJA RUPČIĆ KELAM Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
  • IVICA KELAM Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
Ključne reči: Heidegger, Boff, skrb, Mit o Curi

Apstrakt

Namjera je rada istaknuti i ukazati na to kako su drevna literatura, mitologija i mnogobrojni filozofski izvori formirali korijene ideje skrbi u poznatom Hyginusovom Mitu o Curi. Uspoređujući Boffovo i Heideggerovo poimanje skrbi u radu ćemo ukazati na važnost skrbi kao konstitutivnog i esencijalnog momenta ljudskosti. Prema Boffovom tumačenju Mit o Curi ukazuje na to da ljudsko biće sadrži ne samo zemaljsku nego i nebesku, božansku dimenziju. Za Boffa skrb postaje ključna mogućnost izlječenja i spasa ljudske biti i opstojnosti u cjelini. S druge strane, fenomenološkim pristupom, a na temelju spomenutog Mita o Curi, Heidegger u svojem kapitalnom djelu Bitak i vrijeme, iznosi tezu kako je upravo skrb osnovno ustrojstvo i smisao bivstvovanja čovjeka u svijetu. U radu ćemo iznijeti i tematizirati osnovne pojmove i teze navedenih autora, dok se očekivani znanstveni doprinos rada kreće u smjeru ukazivanja važnosti skrbi kao nutarnjeg razloga i temelja mogućnosti čovjekove opstojnosti i opstojnosti života u cjelini.

Reference

Benner, P.; Wrubel, J., The Primacy of Caring: Stress and Coping in Health and Ill- ness, Menlo Park, Addison-Wesley 1989.

Boff, L., Esential Care. An Ethics of Human Nature, Baylor University Press, Waco 2008.

Boff, L. Nova etika za treće tisućljeće, https://hr-hr.facebook.com/notes/adastra/nova-
-etika-za-treće-tisućljeće/.

Gelven, M, A Commentary on Heidegger’s Being and Time, University Press, De Kalb 1989.

Grant, M. A., The Mythos of Hyginus, University of Kansas, Lawrence 1960.

Guignon, C., „Authenticity, moral values, and psychotherapy“, u: C. Guignon (ur.),
The Cambridge Companion to Heidegger, Cambridge University Press, Cam- bridge 1993.

Heidegger, M., Bitak i vrijeme,Naprijed, Zagreb 1988.

Hyginus, C. J., Fabularum Liber, Garland, New York 1976.

Klonoski, J. R. „Being and Time Said All at Once: An Analysis of Section 42“, u: Tu- lane Studies in Philosophy,32, 1984., str. 62-68.

May, R., Love and Will, W. W. Norton & Company Inc., New York 1969.

Olafson, F. A., Heidegger and the Ground of Ethics: A Study of Mitsein, Cambridge University Press, Cambridge 1998.

Paley, J., „Heidegger and the Ethics of Care“, u: Nursing Philosophy,1, 2000., str. 64- 75.

Patai, R., Myth and Modern Man, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York 1972.

Reich, W. T., „History of the Notion of Care“, u: Warren Thomas Reich (ur.), Encyc-
lopedia of Bioethics, Simon & Schuster Macmillan, New York 1995., str. 319- 331.

Stack, G., „Concern in Kierkegaard and Heidegger“, u: Philosophy Today, 13 (1/1969.), str. 26-35.

Sutlić, V., Kako čitati Heideggera. Uvod u problematsku razinu „Sein und Zeita“ – a i okolnih spisa, August Cesarec, Zagreb 1989.

Yagi, T. B., „Beyond Subjectivity: Kierkegaard’s Self and Heidegger’s Dasein“, u: In-
ternational Postgraduate Journal of Philosophy, 2 (1/2009.), str. 60-77.
Objavljeno
17. 01. 2018.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI