Povratak na detalje članka MIT O SKRBI KAO POKUŠAJ LEGITIMACIJE NADEMPIRIJSKE APRIORNE DATOSTI KROZ BOFFOVO I HEIDEGGEROVO POIMANJE SKRBI KAO KONSTITUTIVNOG MOMENTA LJUDSKOSTI Preuzmi fajl Preuzmi PDF