NEDRUŠTVENA DRUŠTVENOST SPINOZA. HOBS. KANT

TANJA TODOROVIĆ

Apstrakt


Autorka u radu pokazuje kako su zasnivane teorije prirodnog prava na ideji da je ljudska priroda u osnovi u stanju rata. Pokazuje se da se koren te ideje može pronaći već u sofističkim raspravama. Aristotelovo mnogoznačno razumevanje prirode (physis-a) koje podrazumeva i finalni uzork pokazuje nedovoljnost jedne ovakve teorije. Moderni način mišljenja se nadovezuje na renesansu. Dok je ona između mističnog i prirodnog razumevanja sveta, moderna filozofija traži siguran temelj za svoju legitimaciju. Ona ga nalazi u prirodi koja se u tom periodu shvata mehanicistički. Na temelju mehanicističke metode koja je uticala na Spinozu, Hobsa i Kanta društvo se razume kao nedruštveno. To znači da se jedinke u društvu nalaze konstatno u antagonističkim odnosima koje nije moguće prevazići. Zbog toga se ove teorije označavju kao pesimistične. Ipak, u radu se pokazuje da zbog nedostatka svrhovitog uzroka u prirodnim određenjima nije moguće ove teorije odrediti jednoznačno.


Ključne reči


Aristotel, finalni uzork, Hobs, Kant, nedruštvena društvenost, pesimizam, Spinoza

Ceo tekst:

PDF

Reference


Bahofen, Johan, Jakob, Prirodno pravo i istorijsko pravo, Beograd: Dosije, 2008.

Baruh de Spinoza, Teološko-politički traktat, Beograd: Kultura, 1957.

Bonilla, Javier. Saus, Los Hobbses que nos inventan, Cosejo Uruguayo para los Relaciones Internacionales, Estudio 04/14. 2014.

Dils, Herman, Predsokratovci fragmenti 2, Zagreb: Naprijed, 1983.

Hegel, G. V. F., Enciklopedija filozofskih znanosti, Sarajevo: Veselin Masleša, 1965.

Huserl, Edmund, Kriza evropskih nauka i transcendentalna fenomenologija, Gornji Milanovac: Dečije novine, 1991.

Hobs, Tomas, Čovek i građanin, Beograd: HEDONE, 2006.

Hobs, Tomas, Levijatan, Gradina, 1991.

Kant, Immanuel, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher, Leipzig: Sonderausg, 1933.

Kant, Imanuel, Um i sloboda, Beograd: Časopis ideje, 1974.

Kant, Imanuel, Večni mir, Beograd-Valjevo: Valjevska štamparija, 1995.

Loyd, S. A., Moralitiy in the Philosophy of Thomas Hobbes, New York: Cambrige University Press, 2009.

Nojman, Franc, Tipovi prirodnog prava, Beograd: Dosije, 2013.

O'Neill, Onora, „Kant and the Social Contract Tradition“, in: Kant's political theory, The Pennsylvania State University Press: Copyright, 2012.

Platon, Protagora, Gorgija, Beograd: Kultura: 1986.

Platon, Država, Beograd: BIGZ, 2002.

Perović, Milenko, Praktička filozofija, Novi Sad, 2004.

Štraus, Leo, Prirodno pravo i istorija, Beograd: Plato, 1997.

Štale, Franosa. Pizije, Evlin. Dijamel, Olivije, Enciklopedijski rečnik političke filozofije 2, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1993.

Štale, Franosa. Pizije, Evlin. Dijamel, Olivije, Enciklopedijski rečnik političke filozofije 1, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2018.28.71-89

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova