HAJDEGEROV FENOMENOLOŠKO-HERMENEUTIČKI METOD

  • MILOŠ MILADINOV Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: fenomenologija, Hajdeger, hermeneutika, intencionalnost, metod, razumevanje

Apstrakt

Autor u radu nastoji da rasvetli metod Hajdegerove rane filozofije, odnosno Hajdegerov fenomenološko-hermeneutički metod. Toj temi pristupa se s obzirom na Hajdegerovo razumevanje jednog od ključnih pojmova fenomenologije uopšte – pojma intencionalnosti – na osnovu kog i sam Hajdeger izgrađuje vlastito shvatanje fenomenologije. Analiza pojma intencionalnosti započinje od Hajdegerovih uvida iz Prolegomena za povest pojma vremena i završava se osvrtom na implementaciju pojma intencionalnosti u Hajdegerovom Bivstvovanju i vremenu. Potom, sledi analiza Hajdegerovih pojmova razumevanja i hermeneutike, te i ukazivanje na neophodnost hermeneutičkog aspekta Hajdegerovog metoda.

Reference

Dreyfus, H., Haugeland, J., „Husserl and Heidegger: Philosophy’s last stand”, u: Murray, M. (ed), Heidegger & modern philosophy: Critical essays, Yale University Press, New Haven and London, 1978.
Diltaj, V., Izgradnja istorijskog sveta u duhovnim naukama, BIGZ, Beograd, 1980.
Fink, E., „Filozofija kao prevladavanje „naivnosti””, u: Basta, D. i Stojanović, D. (ur.), Rani Hajdeger: Recepcija i kritika Bivstva i vremena, Biblioteka Zodijak, Beograd, 1979.
Gelven, M., Heidegger's Being and time, Northern Illinois University Press, Illinois, 1989.
Gronden, Ž., Uvod u filozofsku hermeneutiku, Akademska knjiga, Novi Sad, 2010.
Grubor, N., „Hajdegerova fenomenološko-hermeneutička ontologija“, u: Arhe vol. IV, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za filozofiju, Novi Sad, 8/2007.
Grubor, N., „Hermeneutička fenomenologija istine: O pragmatičnom jezgru problema istine na putu izrade fundamentalne ontologije“, u: Theoria vol. 51, Srpsko filozofsko društvo, Beograd, 1/2008.
Grubor, N., „Hajdegerova kritika Huserlove fenomenološke redukcije“, u: Theoria vol. 52, Srpsko filozofsko društvo, Beograd, 4/2009.
Hajdeger, M., Prolegomena za povijest pojma vremena, Demetra, Zagreb, 2000.
Hajdeger, M., Temeljni problemi fenomenologije, Demetra, Zagreb, 2006.
Hajdeger, M., Bitak i vreme, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
Hajdeger, M., Ontologija: Hermeneutika faktičnosti, Akademska knjiga, Novi Sad, 2007.
Hajdeger, M., „Iz jednog razgovora o jeziku”, u: Na putu k jeziku, Fedon, Beograd, 2007.
Huserl, E., Ideja fenomenologije, BIGZ, Beograd, 1975.
Sutlić, V., Kako čitati Hajdegera, August Cesarec, Zagreb, 1989.
Urbančić, I., Temelji metode moći: problem filozofske hermeneutike kod Diltaja, Mladost, Beograd, 1976.
Objavljeno
25. 05. 2018.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI