PROBLEM (HRIŠĆANSKOG) RELIGIOZNOG ISKUSTVA: HAJDEGEROVA FENOMENOLOGIJA RELIGIJE

UNA POPOVIĆ

Apstrakt


U svojim ranim radovima Hajdeger će putem analize hrišćanskog religioznogiskustva tematizovati problem faktičkog životnog iskustva. Cilj ovog rada je da osvetli karakterovog Hajdegerovog interesa za hrišćanstvo, te da potvrdi značaj dijaloga sa hrišćanskimmisliocima za formiranje njegove fundamentalne ontologije. Hajdegerove analize hrišćanstvatumače se u svetlu doprinosa filozofiji religije kao jednoj fenomenologiji religije.

Ključne reči


Hajdeger, religija, fenomenologija, hrišćanstvo, faktičnost

Ceo tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2012.18.27-41

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova