MARKSOV POJAM DIJALEKTIKE

  • Milenko A. Perović
Ključne reči: dijalektika, spekulacija, protivrječje, negacija, Marks, Hegel, politička ekonomija, ideologija

Apstrakt

Iz sklopa vodećim razumijevanja pojma dijalektike u istoriji filozofije autor problematizujedijalektiku u Marksovom djelu. U prvi plan interpretacije se iz tog sklopa izvlači problemodnosa Marksovog prema Hegelovom pojmu dijalektike, što je zahtijevalo obimniju obradu idejedijalektike kod Hegela kao «kretanja samih stvari», momenta onoga logičkog i elementa filozofskespekulativne metode. S te osnove se tematizuje Marksov misaoni dug Hegelu, ali i ključni momentinjegovog vlastitog mišljenja, razvijanog najčešće upravo u kritičkim objekcijama na Hegelovufilozofiju. U tom se svjetlu pokazuje specifičnost Marksovog pojma dijalektike kao moći negativitetau samoj zbiljnosti, kao modela kritike ideologije i kao filozofsko-naučne metode.
Sekcija
TEMA BROJA