MARKSIZAM I TEORIJA EVOLUCIJE Engels i Hekel

  • MIRKO AĆIMOVIĆ Filozofski fakultet, Novi Sad
Ključne reči: teorija evolucije, dijalektički materijalizam, Engels, Hekel, Darvin

Apstrakt

Hekelovi stavovi o teoriji razvitka, zatim njegov odnos prema Darvinu, a još nepo- srednije i sama Darvinova koncepcija evolutivne teorije, bitni je osnov marksističke interpretaci- je tada moderne biologije i, preko nje, teorije evolucije. To stanovište proveo je Fridrih Engels s opštih filozofskih pozicija dijalektičkog materijalizma u području organske prirode, prevashod- no u fragmentima i člancima rukopisne zaostavštine za nedovršeni projekt Dijalektike prirode, i dakako u spisu Anti-Diring.
Sekcija
TEMA BROJA