GRANICE KAPITALA KAO ZBILJSKE ZAJEDNICE U DELIMA KRITIKA POLITIČKE EKONOMIJE

  • BRANKO BALJ Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: pretpostavke revolucije, protivrečja kapitala, idealne i stvarne granice kapitala, globalizacija, revolucija, demokratija

Apstrakt

Marksovo mišljenje kapitala kao totaliteta i njemu imanentnih protivrečja, po mno- gim autorima, pripada prošlosti, te sledstveno tome to mišljenje je nedelotvorno. Pitanje glasi: da li je to tako, ili, pak, suprotno, budući da kapital u liku globalizacije ispoljava i danas svo bogat- stvo protivrečja koje se mogu misliti shodno Marksovom mišljenju? Marksovo mišljenje proti- vrečja kapitala u delima Osnovi kritike političke ekonomije i Kritika političke ekonomije po mom mišljenju su itekako sa-vremena te ih treba sagledati kroz dimenziju sveprisutne pohvale globali- zaciji koja navešćuje svoje krajnje mogućnosti u svetlu neophodnosti njenog revolucionisanja.


Sekcija
TEMA BROJA