DIJALOGIKA I ONTOLOGIJA Uzajamnost i usamljenost kod Martina Bubera

  • DRAGAN PROLE Filozofski fakultet, Novi Sad
Ključne reči: ontologija, dijalog, jezik, revizija, princip

Apstrakt

Filozofski prodor Buberovog dijaloškog principa ogleda se u reviziji ontološ- ke sukcesije. Ona tvrdi da neposrednost čulne raznolikosti, odnosno konkretnog, ali nedovoljno određenog sveta opaženih objekata prethodi naučnom i filozofskom načinu posmatranja. Inverzi- ja ontološke sukcesije na temelju dijaloga vodi ka tezi, da svako filozofsko izlaganje (kao i svaki naš susret sa svetom objekata) u sebi nosi pečat dijaloga. Međutim, kada se Buberova određenja odnosa Ja-Ti i Ja-Ono misle na planu konkretnog iskustva, postavlja se pitanje da li je nepomir- ljiva napetost među njima doista održiva, te da li Buberova revizija dijaloga može podneti kon- kretne posledice njihove rascepljenosti?
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI