Povest kao odluka i događaj kod Hajdegera

  • Eric Sean Nelson Department of Philosophy University of Massachusetts Lowell
Ključne reči: Hajdeger, povest, događaj, odluka

Apstrakt

Ovaj članak razmatra Hajdegerovu kritiku prethodnih pristupa povesti, njegovodiferenciranje povesti kao objekta istraživanja i temporalne odredbe, te njegovpokušaj iz poznih tridesetih godina da se uhvati u koštac sa prošlošću i promisli povestna temelju inherentno budućnosne – a ne više subjektivno ili objektivno utemeljene –odluke i Događaja. Dela povesti za Hajdegera nisu niti jednostavno faktična, niti socijalnokonstruisana, nego izvršavaju hermeneutički ili komunikativni čin razotkrivanja– via razumevanje, interpretacija i prisvajanje – i skrivanja s obzirom na faktičnost imogućnosti povesne egzistencije.
Objavljeno
08. 04. 2013.
Sekcija
TEMA BROJA