Rikertov otisak u mišljenju mladog Hajdegera

  • Sophie Jan Arrien Université Laval Canada
Ključne reči: mladi Hajdeger, Rikert, hermeneutika, kritička teleologija, faktični život

Apstrakt

Od 1919 do 1923 Hajdeger je razvijao hermeneutičku fenomenologijufaktičkog života koja će 1927 konstituisati egzistencijalnu analitiku tubivstvovanja.Apstrahujući od velikih izvora »pozitivne« inspiracije koji su za mladog Hajdegera bilimišljenje Aristotela, Huserla i Diltaja, u ovom članku ćemo podsetiti da je njegov projekatfenomenološke hermeneutike posebno proistekao iz debate, vođene sa neokantovcemHajnrihom Rikertom. Pokazaćemo da Rikertove principijelne epistemološke temekonstituišu protivnost u odnosu na koju se preciziraju, pojam za pojmom, kao u praznini,fundamentalne intuicije koje su uticale na tok inicijalne konstitucije Hajdegerovogfi lozofskog mišljenja.
Objavljeno
08. 04. 2013.
Sekcija
TEMA BROJA