Za kim zvona zvone? (Beleške za psihoanalitičko čitanje Hajdegerovog “bitka-prema-smrti”)

  • Bogdana Koljević New School for Social Research New York
Ključne reči: bitak-prema-smrti, Dasein, bačenost, podeljenost, drugost, egzistencijalni solipsizam

Apstrakt

U ovom članku autor analizira Hajdegerovo shvatanje “bitka-premasmrti”u Bitku i Vremenu. Kreće se od poređenja Hajdegerovog i Frojdovogodnosa između zbilje i zaborava i načina na koji obe koncepcije izražavajui “ptolomejske” i “kopernikanske” momente. U drugom delu članka, akcenatje stavljen na Hajdegerovu personalističku fenomenlogiju Dasein-a: autorargumentiše da razumevanje “bitka-prema-smrti” zahteva analizu ideje o“bačenosti” i “projekciji” i celokupne sfere Befi ndlichkeit-a. Autor zaključuje daje Levinasova kritika Hajdegerovog egzistencijalnog solipsizma vrlo utemeljena,kao i da ova vrsta analize u najznačajnijim aspektima nije u suprotnosti sapsihonanalitičkim čitanjem Hajdegerovog razumevanja posedovanja i smrti.
Objavljeno
08. 04. 2013.
Sekcija
TEMA BROJA