Razumevanje pravde u ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

  • Željko Kaluđerović Filozofski fakultet Novi Sad
Ključne reči: Hesiod, pravda, ekvivalencija, korelativnost, omniprezentnost

Apstrakt

Kao jedno od najvažnijih načela uobličenja socijalnih odnosa Hesiodističe načelo pravde. On ideju pravde stavlja u samo središte života, jer u njoj nalazionaj koren iz koga treba da izraste drugačiji i bolji svet. Ideja pravde se kodHesioda manifestuje kao potreba za učvršćivanjem odnosa ekvivalencije tamo gdeje on stabilan i adekvatan, i za njegovim uspostavljanjem tamo gde je destabilizovani neadekvatan. Prisutnost pravde na svim nivoima, od najvišeg metafi zičkog,pa sve do relacija u praktičkoj sferi, ukazuje da ona može biti razmatrana kaomoćno božanstvo, kao kosmičko načelo, ali i kao legitimacijska osnova sveobuhvatnogljudskog praxisa. Kod Hesioda se konačno nagoveštava razlika između poretkauzročnosti nerazumske prirode i poretka običajnosne dužnosti, odnosno izmeđubia na jednoj strani i nomosa i dike na drugoj strani. Smatrajući da živa bića nemogu narušavati poredak bia, ali da čovek može narušavati poredak dike, Hesiodpostulira razliku koja će biti ključna za potonje fi lozofsko promišljanje sferepraxisa.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI