Povratak na detalje Ĩlanka Logos i retorika: ili o projektu nove fi lozofske retorike Preuzmi fajl Preuzmi PDF