Povratak na detalje članka Nauka fi lozofi je mišljenja (Mirko Aćimović, «Filozofi ja mišljenja», Futura publikacije, Novi Sad, 2007.) Preuzmi fajl Preuzmi PDF