ARISTOTEL, HEGEL, HAJDEGER: POLITIKA I ANTIPOLITIKA

  • MILENKO A. PEROVIĆ Filozofski fakultet, Novi Sad
Ključne reči: politika, Aristotel, Hegel, Hajdeger, anti-politika

Apstrakt

Najnovija obnova diskusija o odnosu Hajdegera i nacionalsocijalizma podstakla jeautora da taj problem postavi na temeljniji način, preispitivanjem pitanja da li u Hajdegerovomfi lozofskom djelu uopšte postoji tematizacija pojma politike i političke fi lozofi je. Pitanje je vodiloispitivanju pojmova politike kod Aristotela i Hegela, koje je poslužilo za obrazloženje stava daHajdeger zapravo zastupa pojam anti-politike u profetskom diskursu antipolitičke fi lozofi je.
Sekcija
TEMA BROJA