DIE ERBSCHAFT DER PRAXIS-GROUPE UND DIE ANTITHETISCHE SOLIDARITÄT

  • LINO VELJAK Philosophische Fakultät, Universität in Zagreb, Kroatien
Ključne reči: politika, Praxis-grupa, solidarnost, socijalizam

Apstrakt

U krupnim interpretacijskim potezima autor je razvio odgovor na pitanje o fi lozofskoji političkoj biti nekadašnje jugoslovenske Praxis-fi lozofi je, njezinom duhovnom i političkomznačenju u periodu tzv. socijalizma, ali i o fundamentalnim unutrašnjim raslojavanjima kojasu se u toj fi lozofskoj orijentaciji, kao i među njezinim najznačajnijim zastupnicima, događala uperiodu disolucije Jugoslavije i ideološkog sloma socijalizma.
Objavljeno
11. 04. 2013.
Sekcija
TEMA BROJA